Wednesday, January 27, 2010

Terbitan Untuk Pelajar Sekolah

Khazanah Fathaniyah sememangnya amat sinonim dengan penerbitan-penerbitan berkaitan biografi ulama dan kitab-kitab Turats karya ulama Melayu zaman silam. Namun tidak mengehadkan kepada penerbitan tersebut, kami juga menerbitkan buku-buku latihan Bahasa Arab untuk pelajar-pelajar sekolah menengah, yang telah diterbitkan melebihi 10 tahun. Buku-buku latihan ini adalah disusun sepenuhnya oleh Ustazah Zahrah Awang dan Mahmood Mohamad. Alhamdulillah, sehingga setakat ini telah banyak sekolah-sekolah menengah di sekitar Malaysia menggunakan buku latihan ini sebagai buku tambahan ulangkaji pelajar. Sekiranya berminat untuk membeli atau menjadi pengedar, boleh menghubungi kami dengan segera:) Berikut adalah perinciannya:

Bahasa Arab Tingkatan Satu
(ISBN: 983-9701-67-8)
Harga: SM -RM 8 / SS -RM 9

Bahasa Arab Tingkatan Dua
(ISBN: 983-9701-72-2)
Harga: SM -RM 8 / SS -RM 9

Bahasa Arab Komunikasi Tingkatan Tiga
(ISBN: 983-9701-64-9)
Harga: SM -RM 9.50 / SS -RM 10.50

Bahasa Arab Tinggi Tingkatan Empat
(ISBN: 983-9701-57-6)
Harga: SM -RM 9.50 / SS -RM 10.50

Bahasa Arab Tinggi Tingkatan Lima
(ISBN: 983-9701-60-6)
Harga: SM -RM 10.50 / SS -RM 11.50


Buku Latihan Al-Balaghah
(ISBN: 983-9701-45-2)
Harga: SM - RM 8.50 / SS - RM 9.50


Buku Latihan I'rab (Qawa'id al-Lughah al-Arabiyyah)
(ISBN: 983-9701-33-9)
Harga: SM - RM 6.50 / SS - RM 8


*SM - Semenanjung Malaysia
*SS - Sabah dan Sarawak

Berjumpa lagi:)

No comments: