Tuesday, October 29, 2013

Ringkasan JEJAK ULAMA NUSANTARA- Syeikh Haji 'Abdul Lathif Tambi Melaka

Alhamdulillah, seorang lagi tokoh ulama yang diperkenalkan dalam 'Jejak Ulama Nusantara' semalam, iaitu Syeikh Haji 'Abdul Lathif Tambi Melaka. Dikongsikan sedikit perbicaraan beliau mengenai 'Aqidah menurut Ahlis Sunnah wal jama'ah dalam sebuah kitabnya berjudul Hidayatur Rahman

"...i'tiqad Ahlis Sunnah wal Jama'ah inilah i'tiqad yang betul, lagi sempurna daripada segala i'tiqad yang lain. Dan i'tiqad inilah, wahai thalib, yang diperpegangi oleh 'ulama yang besar-besar. Maka wajiblah di atas tiap-tiap mukallaf berpegang dengan i'tiqad mereka itu...". Adapun yang dimaksudkan dengan Ahlis Sunnah wal Jama'ah, Haji 'Abdul Lathif Tambi sama pendapatnya dengan jumhur ulama', beliau menegaskan pada bahagian tepi kitab tersebut (Hidayatur Rahman) katanya: "Qauluhu, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, iaitu mengikut i'tiqad [Imam] Abil Hasan al-'Asy'ari dan [Imam] Abil Manshur al-Maturidi". 

~Sumber : Dipetik dari Koleksi Ulama Nusantara (Jilid 1, hlmn: 7), Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah. 

Artikel berkenaaan ulama tersebut ditulis oleh al-marhum Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah pada 1 Mac 2004, dalam ruangan Agama (Akhbar Utusan). Berikut dikongsikan pautannya: 

Friday, October 04, 2013

Mengenai Ka'bah oleh Syeikh Nik Mat kecik al-Fathani

Bersempena menyambut bulan Haji, memetik dari tulisan ulama yang pernah menyandang sebagai Hakim mahkamah Syarie Mekah, iaitu Syeikh Muhammad bin Ismail Daudy al-Fathani (lebih terkenal dengan Syeikh Nik Mat Kecik al-Fathani) mengenai Kaabah:

"Dan pertama-tama orang yang memakaikan Ka'bah pada sebelah dalamnya itu Qusay nenek Nabi Sallahu 'Alaihi Wasallam tatkala dibinakan Ka'bah, kemudian maka dipakaikan Ka'bah oleh Saidina 'Abdullah ibn az-Zubair dengan kain Qubathi pada sebelah luarnya, kemudian maka digantikandia oleh Sultan Farj ibn Barquq pada zaman khilafahnya dengan kain yang hitam pada sebelah luarnya dan berkekalanlah hingga sampai kepada zaman sekarang ini yakni dipakaikan Ka'bah dengan kain sutera hitam hingga sampai kepada zaman sekarang ini".

Dipetik dari kitab Bahr al-Wafi wa an-Nahr as-Safi, halaman 469. Sebuah kitab Fiqh yang khusus membicarakan perkara ibadat, meski petikan ini menyentuh soal sejarah Ka'bah.