Friday, October 04, 2013

Mengenai Ka'bah oleh Syeikh Nik Mat kecik al-Fathani

Bersempena menyambut bulan Haji, memetik dari tulisan ulama yang pernah menyandang sebagai Hakim mahkamah Syarie Mekah, iaitu Syeikh Muhammad bin Ismail Daudy al-Fathani (lebih terkenal dengan Syeikh Nik Mat Kecik al-Fathani) mengenai Kaabah:

"Dan pertama-tama orang yang memakaikan Ka'bah pada sebelah dalamnya itu Qusay nenek Nabi Sallahu 'Alaihi Wasallam tatkala dibinakan Ka'bah, kemudian maka dipakaikan Ka'bah oleh Saidina 'Abdullah ibn az-Zubair dengan kain Qubathi pada sebelah luarnya, kemudian maka digantikandia oleh Sultan Farj ibn Barquq pada zaman khilafahnya dengan kain yang hitam pada sebelah luarnya dan berkekalanlah hingga sampai kepada zaman sekarang ini yakni dipakaikan Ka'bah dengan kain sutera hitam hingga sampai kepada zaman sekarang ini".

Dipetik dari kitab Bahr al-Wafi wa an-Nahr as-Safi, halaman 469. Sebuah kitab Fiqh yang khusus membicarakan perkara ibadat, meski petikan ini menyentuh soal sejarah Ka'bah.

No comments: