Wednesday, July 31, 2013

TURATH ULAMA - Kitab Munyatul Mushalli (Sujud Sahwi)


Alhamdulillah pagi tadi (Isnin/ 22 Ramadhan), siaran TURATH ULAMA bagi pengajian kitab Munyatul Mushalli dilanjutkan lagi dengan perkara berkaitan Sujud Sahwi.

Kesinambungan dari minggu yang lepas -bahawa andai ditinggalkan lapan perkara dalam Sunat-Sunat Ab'adh adalah disunatkan sujud Sahwi. Kali ini al-Fadhil Ustaz Abdul Halim menyambung kepada perkara-perkara lain dari tersebut yang disunatkan juga sujud Sahwi. Perkara-perkara tersebut disebut Syeikh Daud al-Fathani dalam kitabnya, ringkasan adalah berikut: 

1) Memanjangakan rukun yang pendek dengan tidak sengaja. Adapun sekiranya sengaja adalah terbatal. Rukun pendek yang dimaksudkan adalah i) iktidal dan ii) duduk antara dua sujud.

Menurut al-Fadhil Ustaz, kedua-dua rukun pendek tersebut tidak boleh lama seperti rukun-rukun yang lain yang tiada hadnya. Had bagi Iktidal adalah berdiri tidak boleh lebih dari seolah-olah membaca al-Fatihah. Bagi duduk antara dua sujud pula adalah separu dari al-Fatihah.

2) Bercakap/ Berkata-kata dengan sedikit. Sedikit yang dimaksudkan adalah tidak lebih dari 6 perkataan/ kalimah. Hal ini diqiaskan dari kisah sahabat Rasulullah SAW, iaitu Zil-Yadain, yang menegur Baginda yang kurang rakaat semasa solat. Diringkaskan, setelah berlaku perbualan yang singkat antara Baginda dan Zil-Yadain, maka Rasulullah terus sambung rakaat solat tersebut, tanpa memulakan solat semula. 

3) Termakan/ terminum sedikit dengan tidak sengaja.

4) Melebihkan rakaat kerana terlupa.

5) Memindahkan rukun Qauli, contohnya membaca Surah Fatihah pada Ruku' atau Sujud. Seandainya terlupa sekalipun, ianya tidak membatalkan sembahyang kerana berkait dengan tahaffuz.

6) Syak meninggalkan sunat-sunat Ab'adh tertentu, seperti Qunut Subuh atau Tasyahud Awal.

7) Syak tentang rakaat dalam sembahyang.

Penutup pengajian, al-Fadhil Ustaz menyimpulkan bahawa menurut ulama terdapat lebih 6000 masalah-masalah berkaitan sembahyang. Maka Ustaz menasihatkan agar dititikberatkan soal sembahyang ini, di samping sembahyang ianya adalah amalan yang awal akan dihisab. Wallahu a'lam.

1 comment:

Iona said...

This is gorgeous!