Wednesday, May 05, 2010

Alhamdulillah, sebuah lagi kitab diulang cetak - KUMPULAN RISALAH NAHU & SHARAF

Alhamdulillah, sebuah lagi terbitan lama Khazanah Fathaniyah telah siap dicetak pada hari Isnin (3/Mei) baru-baru ini.

 KUMPULAN RISALAH NAHU DAN SHARAF
(Koleksi Karya al-'Alim al-'Allamah Syeikh Wan Ahmad al-Fathani)
ISBN : 978-983-9701-75-3
HALAMAN : 285 M/S

Kumpulan Risalah Nahu & Sharaf ini terkandung di dalamnya gabungan 9 buah kitab, yang mana 8 darinya adalah karya Syeikh Ahmad al-Fathani, manakala sebuah pula karya Syeikh 'Abdul Kadir bin Ismail al-Fathani. Turut dibicarakan pada muqaddimah kitab adalah kata-kata pendahuluan dan sinopsis ringkas kitab-kitab oleh pengasas Khazanah Fathaniyah, iaitu al-Marhum Tuan Guru Hj. Wan Mohd Shaghir Abdullah. Seterusnya turut dibicarakan  beliau keterlibatan Syeikh Ahmad al-Fathani dengan Ilmu Nahu dan Sharaf dengan agak panjang, berdasarkan kajian dan penyelidikan terhadap karya-karya peninggalan beliau. Adapun lampiran kandungan kitab ini merupakan cetakan asal dari kitab-kitab tersebut, juga terdapat beberapa versi cetakan untuk sebuah kitab yang sama.

Adalah diharapkan penghasilan kitab ini dapat membantu pengembangan ilmu Nahu dan Sharaf dan dapat disebarkan ke serata pengajian-pengajian di seluruh Alam Melayu ini. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkenaan kitab ini, boleh terus menghubungi kami sama ada melalui emel mahupun talian telefon.

No comments: